چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۷
پنج سال زندان و تبعید برای یک فعال سیاسی

ش:19-87

عسگر اکبرزاده فعال دانشجویی و سیاسی آذربایجانی در اردبیل به پنج سال حبس تعزیری و تبعید به زندان زاهدان محکوم شد. این حکم در یک جلسه دادگاه چند دقیقه ای به طور غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع توسط قاضی حسن زاده رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل روز چهارشنبه 20/9/87 صادر شده است. قاضی حسن زاده اتهامات وی را تشکیل گروههای معاند نظام عنوان کرده است.

همچنین دیگر مستندات دادگاه که در متن حکم صادره ذکر شده اند عبارتند از: تشکیل گروه حرکت ملی آذربایجان با همکاری عباس لسانی،تهیه وتکثیر وتوزیع اعلامیه،بیانیه و سی دی های ترکی وشرکت درجلسات،مراسمات قلعه بابک و21 آذر و کوه و سالگرد مشروطیت در تبریز وسالگرد شهادت ستارخان در شاه عبدالعظیم و مراسم تدفین محمدعلی فرزانه و شرکت درتجمعات دانشجویی شرکت در کلاس رقص آذربایجانی واحترام به نماد گرگ به عنوان سمبل ترکها وشعارنویسی وارسال اخبار دستگیری واخبار دیگر شهر اردبیل به سایتهای حقوق بشری آذربایجان.

اکبرزاده در 20 خرداد 87 توسط نیروهای اداره اطلاعات اردبیل دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته بود. پیش از این نیز اکبرزاده دراسفند 86 وخرداد 85 نیز دستگیر وبه قید وثیقه آزاد شده بود. سازمان عفو بین الملل در 17 نوامبر 2006 و 2 فوریه 2007 در بیانیه های جداگانه ای به اعمال فشار و دستگیری این فعال مدنی آذربایجانی اعتراض نموده بود وخواهان آزادی بی قیدوشرط وی گردیده بود.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی روند دادرسی این فعال دانشجویی سیاسی را غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر دانسته و خواهان آزادی وی می باشد.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران 20 آذر