دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۷
یک فعال سیاسی در کرج روانه زندان شد
ش:18-87
فیروز یوسفی دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی و از فعالان سیاسی آذربایجان یکشنبه 26 آبان در شهرستان کرج دستگیر و روانه بازداشتگاه وزارت اطلاعات - بند 209 - در زندان اوین شد.

اطلاعات رسیده حاکی از آن است که دستگیری این دانشجو بر اساس حکم صادره از سوی شعبه یک بازپرسی دادگاه انقلاب به مسئولیت قاضی متین راسخ اتفاق افتاده است.
پیش از این در شهریور ماه امسال، بیش از 20 تن از فعالان سیاسی هویت طلب آذربایجانی در شهرستان کرج دستگیر شده بودند که گفته می شود زندانی شدن فیروز یوسفی در راستای این دستگیری ها انجام گرفته است.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بازداشت این دانشجوی هویت طلب و دیگر فعالان ترک زبان را مغایر با حقوق بشر می داند و خواستار رعایت حقوق انسانی آنها است.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران 27 آبان ماه 1387