پنجشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۸۷
خالد هردانی به هفت سال زندان محکوم شد
لوگوی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی by:Jalil Alivand
ش:14-87
خالد هردانی زندانی امنیتی که در زندان رجائی شهر ( گوهر دشت کرج) به سر می برد پس از حضور در شعبه شش دادگاه اجرای احکام دادگاه انقلاب مطلع شد که در دادگاه اهواز به صورت غیابی به هفت سال زندان و تبعید به شهرستان خاش محکوم شده است .
این حکم در حالی به وی ابلاغ گردیده است که هردانی پیش از این به اتهام هواپیماربائی به مجازات اعدام محکوم شده بود و پس از آن در چندین نوبت به اتهام فعالیت سیاسی علیه نظام به دادگاه و نهادهای اطلاعاتی فراخوانده شده بود.
وی در تماس تلفنی از داخل زندان اظهار داشت که به دلیل فعالیت در داخل زندان و همچنین درخواست از نهادهای بین المللی برای بازدید از زندان های جمهوری اسلامی مسئولین زندان برای وی پرونده سازی می کنند
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی