پنجشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۷
تایید خبر تبعید منصور اسانلو به زندان رجائی شهر
ش:11-87
منصور اسانلو، رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از زندان اوین به زندان رجائی شهر کرج تبعید شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بر اساس خبر دریافتی از یک منبع موثق در داخل زندان رجائی شهر، منصور اسانلو به اندرزگاه 4 سالن 10 منتقل شده است. آقای اصانلو از بیماری های متعدی رنج می برد که می توان به ناراحتی های قلبي و بينايي اشاره کرد. مقامات زندان اوین به وی گفته بودند که قصد دارند او را جهت مداوا به بیمارستان منتقل نمایند.

زندان رجائی شهر یا همان گوهر دشت کرج در طبقه بندي سازمان زندانها برای جرائم عمدی در نظر گرفته شده است و محل نگهداري زندانيان متهم به قتل، شرارت و مجرمانی از این قبیل است. اما با این وجود ده ها زندانی سیاسی در آن به سر می برند.

منصور اسانلو متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور شده و به 5 سال زندان محکوم شده است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران ششم شهریور 87