سه‌شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۷
وضعیت نامعلوم دو فعال جنبش زنان
ش:10-87
محبوبه کرمی فعال جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا در زندان دست به اعتصاب غذا زد.
وی دیروز طی تماسی تلفنی با خانواده اش ضمن اعلام اعتصاب غذای خود به دلیل وضعیت نامناسب زندان و عدم رسیدگی به وضعیتش اعلام کرد مسئولان حتی از از هواخوری زندانیان و از در اختیار گذاشت قلم و کاغذ به وی برای نوشتن شکواییه خودداری میکنند
محبوبه کرمی 39 ساله روز 24 خرداد ماه در یکی از خیابان های تهران به بهانه شرکت در تجمع اعتراضی مردم در مقابل پارک ملت علیه مفاسد اقتصادی بازداشت و روانه زندان شد.
علی رغم مراجعات مکرر وکیل مدافع و مادر وی به دادگاه انقلاب طی چند هفته گذشته مسئولین از هر گونه اظهار نظر در این مورد خودداری میکنند.
از سوی دیگر ویدا دهقانیان دیگر فعال جنبش زنان نیز که در همین روز بازداشت شده است در وضعیت نامعلوم به سرمی برد.رفتار های صورت گرفته با فعالین زن بازداشت شده غیر قانونی می باشد و بازداشت این افراد در حالی صورت میگیرد که حتی در صورت شرکت این افراد در تجمع طبق قانون اساسی نظام اسلامی ،شرکت و راه اندازی تجمع بدون حمل سلاح آزاد می باشد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران 18 تیر 1387