جمعه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۷
بی خبری از وضعيت هود يازرلو، زندانی سياسی ۲۱ ساله
ش:7-87
هود يازرلو، زندانی سياسی ۲۱ ساله، که از روز ۴ خرداد ماه امسال با حکم شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب بازداشت شده است، در شرايط نامعلومی به سر می برد.
به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی، قاضی ضرغامی در پاسخ به درخواست های مکرر خانواده يازرلو گفته است که به زندان مراجعه کنند و زندان اوين نيز از ارائه توضيح خودداری نموده و ايشان را به دادگاه رجوع می دهد.
بر اساس اظهارات خانواده هود يازرلو، او در پاسخ به قاضی تنها به دليل اينکه گفته است : " من منافق نمی شناسم و مجاهدين خلق را می شناسم"، او را روانه بند ۲۰۹ زندان اوين کرده است. ضرغامی، رئيس شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب، در روز ۴ خرداد و پس از آنکه هود و مادرش به دليل احضار تلفنی در دادگاه حاضر شدند، آنها را به فعاليت با سازمان مجاهدین متهم کرده و به خاطر سفر به عراق مورد سرزنش و پرخاش قرار داده است.
نازيلا دشتی، مادر هود يازرلو، هر گونه فعاليت و عضويت در سازمان مجاهدین خلق را تکذيب نموده و گفته است سفر آنها به عراق تنها برای ديدار با خواهراش انجام گرفته است.
با گذشت نزديک به سه هفته از بازداشت هود يازرلو، خانواده او هنوز موفق به دريافت اجازه ملاقات و معرفی وکيل به دادگاه نشده اند و همچنان از وضعيت فرزند خود خبری در دست ندارند.
کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
ایران -تهران
87/03/24