جمعه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۷
احضار احمد دانش پذیر و فرزندش به دادگاه انقلاب
ش:6-87
احمد دانش پذیر ( الف-بیقرار) فعال و نظریه پرداز مسائل سیاسی، که در زندان اوین به سر می برد، به همراه فرزندش، دامون دانش
پذیر، به شعبه 15 دادسرای انقلاب احضار شد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، احمد دانش پذیر در بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین انتقال داده شد و در مدت بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات که حدود دو ماه به طول انجامید از داشتن وکیل مدافع و ملاقات با خانواده محروم بود.
همچنین در فروردین ماه امسال، دامون دانش پذیر، فرزند وی، نیز به مدت یک هفته به دلیل فعالیت های پدر در بند 209 بازداشت شد. اگر چه شعبه 15 دادسرای انقلاب به ریاست قاضی صلواتی 13 مرداد ماه را برای محاکمه این پدر و پسر تعیین کرده است اما روشن نیست که تشریفات قانونی برای رسیدگی به اتهامان این دو رعایت خواهد شد یا خیر.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
ایران-تهران
87/03/24