دوشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۶
بازداشت دانشجویان نشان دهنده ی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران است
شماره:4-86
طبق گزارشات رسیده به بخش دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی سه دانشجوی دانشگاه علامه تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
آقایان سعید فیض الله زاده و مازیار سمیعی صبح امروز دوشنبه سی یک اردیبهشت توسط عوامل امنیتی بازداشت و دیشب نیز آقای سعید ایزد بخش در مقابل درب خوابگاه ربوده شدند.این در حالی است که طی روز های گذشته از ورود مازیار سمیعی و سعید فیض الله زاده به دانشگاه جلوگیری میشد و این نگرانی وجود دارد که دیگر افرادی که ممنوع الورود هستند نیز بازداشت شوند.

بعد از بازداشت این سه تن شمار دانشجویان در بند تنها در دو ماه گذشته سال هشتاد وشش به نه تن می رسد. لازم به ذکر است افراد بازداشت شده اکثرا از اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان می باشند.

امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت بابک زمانیان، احمد قصابان، مجید شیخ پور، مجید توکلی، مقداد خلیل پور،پویان محمودیان ،سعيد ايزدبخش، سعيد فيض‌الله ‌زاده ، مازيار سميعي و برخورد های شکل گرفته با دانشجویان طی ماه های گذشته از دانشجویان می خواهد از خواست های به حق خودعقب ننشینند.

ما ضمن ابراز تاسف برای مسئولین جمهوری اسلامی به سبب بازداشت دانشجویان وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم و نگران کننده می دانیم و از سازمان های حقوق بشری برای دفاع از دانشجویان ایرانی کمک می خواهیم.

امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران
31 اردیبهشت 1386
http://komitedefa.blogspot.com
komitedefa@gmail.com