چهارشنبه، اردیبهشت ۱۲، ۱۳۸۶
مهرداد لهراسبی آزاد شد
شماره3-86
مهرداد لهراسبی آزاد شد / امور دانشجویی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
بنا بر اخبار رسیده از زندان رجایی شهر کرج مهرداد لهراسبی از متهمین حادثه ی کوی دانشگاه در سال 1378 به طور مشروط از زندان آزاد شده است. براساس این حکم لهراسبی به هیچ وجه اجازه فعالیت سیاسی نخواهد داشت و در صورت حضور در تجمعات و فعالیت های سیاسی به زندان بازگردانده خواهد شد.
مهرداد لهراسبی در جریان محاکمه ای نا عادلانه درسال 1378به اعدام محکوم شد و پس از آن با یک درجه تخفیف برای وی حکم 15 سال زندان صادر شد. وی طی 9 سال از محکومیت خود در بازداشتگاه های مخوفی چون توحید و زندان های قصر،اوین و رجایی شهر در حبس بود و شکنجه های روحی و جسمی فراوانی را تحمل کرد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن تبریک به مهرداد لهراسبی و آرزوی موفقیت برای ایشان امید دارد سایر محکومین سیاسی نیز از زندان آزاد شوند.
امور دانشجویی کمتیه دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
ایران - تهران
1386/02/12