یکشنبه، مهر ۲۳، ۱۳۸۵
احمد باطبی دانشجوی زندانی با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به مدت ۴۸ ساعت به مرخصی آمد.
به گزارش واحد خبری کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ، ماموران وزارت اطلاعات امروز ساعت ۱۰ صبح احمد باطبی را به همسرش تحويل داده و از وی خواسته اند این مدت را در محيطی ايزوله با خانواده خود سپری نمايد و پس از پايان زمان ۴۸ ساعت خود را به زندان اوين معرفی نمايد.

وثیقه تودیع شده توسط آقای لطف الله ميثمی مدیر مسئول مجله چشم انداز ایران صورت گرفته است چرا که خانواده احمد باطبی از توان تودیع چنین وثیقه ای برخوردار نبودند

احمد باطبی یکی از متهمان اصلی کوی دانشگاه، پس از دستگیری و شکنجه در زندان توحید در سال ۱۳۷۸، از سوی شعبه ۶ دادگاه انقلاب ابتدا به اعدام و سپس با دو درجه تخفیف به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او که برای درمان بیماریهای خود در مرخصی استعلاجی بود ،در مرداد ماه امسال یعنی ۲ روز پیش از درگذشت اکبر محمدی در زندان ، دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

komitedefa@gmail.com