پنجشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۵
نگرانی ازوضعیت امید عباسقلی نژاد دراوین
همسرامید عباسقلی نژاد روزدوشنبه با وی در زندان اوین ملاقات کرد. براساس این گزارش وی دردیدارباهمسرش گفته است که تحت بازجویی شبانه وفشاربازجویان اطلاعات قراردارد.همسرش با نامساعد ارزیابی کردن وضعیت جسمانی او در زندان، نسبت به سلامتی وی ابراز نگرانی کرد.

یاد آورمی شود امید عباسقلی نژاد عضو جبهه دمکراتیک ایران روز۱۳ مرداد هنگام عزیمت به مراسم گرامی داشت اکبر محمدی درآمل توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. او پیش از این نیز چندین بار بازداشت و زندانی شده بود که از جمله در سال ۱۳۸۱ پس از دستگیری در مراسم اعتراضی سومین سالگرد ۱۸تیرماه ، از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به ۳ سال زندان محکوم شد، که پس از اتمام دوران حبس خود از زندان آزاد شد