شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۵
گزارش مراسم چهلمین روز درگذشت اکبرمحمدی

مراسم چهلمین روز درگذشت اکبر محمدی دانشجوی زندانی که پس از ۹ روز اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت، امروز در روستای "چنگ میان" با شرکت نزدیک به هزار نفر از دوستان و بستگان او بر سر مزارش برگزار شد و حاضران با گذاردن تاجهای گل ، یاد او را گرامی داشتند.
براساس این گزارش، با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی، شرکت کنندگان در این مراسم با سردادن سرود " ای ایران" و " یار دبستانی" در مقابل دوربینهای نیروهای امنیتی، همبستگی خود را با خانواده ی محمدی ابراز داشتند.
نیروهای امنیتی در مسیرهای منتهی به مزار اکبر محمدی ، ماشین های کسانی که قصد شرکت در مراسم داشتند را متوقف کرده و پس از بازجویی، کارت شناسایی آنها را ضبط میکردند. خلیل بهرامیان وکیل مدافع اکبر محمدی از جمله این افراد بود که کارت ماشین او ضبط گردید.
همچنین عده ای دیگر پس از توقف اجباری توسط ماموران امنیتی و پلیس به سوی تهران بازگردانده شدند و تعدادی نیز که در روستای سرخ کلاب توسط نیروهای امنیتی متوقف شده بودند، پس از درگیری های لفظی و یک ساعت تاخیر اجازه یافتند تا در مراسم شرکت کنند.
ماموران امنیتی تعدادی از دوربین ها تصویر برداری از جمله یک دوربین متعلق به خانواده محمدی را توقیف کردند.