شنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۵
رژيم جمهوری اسلامی در برابر مرگ اکبر محمدی مسئول است
با اینکه یک هفته از مرگ مشکوک اکبر محمدی دانشجوی زندانی می گذرد، اما مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اقدامی به منظور بررسی مرگ محمدی انجام نداده اند بلکه با یک سری فعالیت هایی وانمود می کنند گویی به طور عمدی چنین اتفاق دهشتناکی افتاده است.
اقداماتی از سوی رژیم، نظیر دفن اجباری جسد اکبر محمدی بدون اجازه خانواده، بازداشت تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی و دوستان اکبر محمدی به هنگام عزیمت به آمل برای شرکت در مراسم هفت او و بی توجهی به موضوع، موجب گردیده اشت تا شائبه قتل عمدی مطرح شود.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی خواهان کالبدشکافی جسد اکبر محمدی با حضور ناظران و پزشکان بی طرف است و می بایستی روشن شود که دقیقا دلیل مرگ چه بوده است؟
رژيم جمهوری اسلامی در برابر مرگ اکبر محمدی مسئول است، چرا که از کالبد شکافي طفره می رود و اقدامی برای بررسی دلایل مرگ اکبر محمدی انجام نمی دهد.
اکبر محمدی یکی از یاران کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بود و همواره در طول فعالیت های خود نشان داد که شرافت و صداقت خود را به هیچ بهایی نمی فروشد. ایستادگی، مقاومت و صداقت از جمله ویژگی های او بود که همگان به خوبی از آنها آگاه هستند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به منظور روشن شدن موضوع و دفاع از حقانیت اکبر محمدی ، موضوع قتل او را پیگیری خواهد نمود.
تهران شنبه ۱۴ مرداد