پنجشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۸۵
آخرين وضعيت زندانيان سياسی در آذربايجان
بيش از ۱۵ زندانی محکوم شده اند و عده ای ديگر در انتظار صدور حکم به سر می برند
پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۵
واحد خبری کمیته دانشجویی
دفاع از زندانیان سیاسی شماره ۴۰۱-۰۶ با گذشت نزدیک به سه ماه از تجمعات اعتراض آمیز در نقاط مختلف آذربایجان ، همچنان عده زیادی در زندان های تبریز، اردبیل، ارومیه و ... به سر می برند.
این در حالی است که عده زیادی نیز با قرار وثیقه و ضمانت تا روز تشکیل دادگاه از زندان و بازداشتگا های اطلاعات آزاد شده اند. اکثر بازداشت شدگان از روند برخوردهای صورت گرفته ناراضی هستند و می گویند روند دادرسی به صورتی ناعادلانه در جریان بوده و آنها از حق داشتن وکیل مدافع در زمان تحقیقات و مدت بازداشت محروم بوده اند و حتی بازجویی ها در مواردی همراه با فحاشی و ضرب و شتم صورت گرفته است.
به گزارش واحد خبر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بر اساس گزارش های دریافت شده نزدیک ۶۵۰ نفر تنها در کامپیوتر زندان تبریز در ارتباط با اعتراضات اخیر در این شهر به عنوان زندانی سیاسی ثبت شده اند. جدا از این آمار عده زیادی نیز در بازداشت گاههای اطلاعات به سر برده اند که در سیستم سازمان زندانها ثبت نشده اند.
در حال حاضر از این افراد، چنگیز بخت آور و دکتر احمد رضایی(حیدر اوغلو) که تا چندی پیش در زندان اوین و سپس در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به سر برده اند به همراه ۱۳ نفر دیگر در زندان تبریز و در یک بند جدیدی به نام بند سیاسی نگهداری می شوند. به گزارش واحد خبری کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی آخرین وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی در تبریز که همچنان در زندان نگه داشته شده اند به شرح زیر است:
۱-محمد حسن هرگلی(حسن دمیر چی) ۶۵ ساله، به اتهام ارتباط با تجزیه طلبان و اغتشاش در نظم عمومی محاکمه و به یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است. وی آموزشگاه موسیقی آذربایجان را مدیریت می کرد که از سه ماه پیش پلمپ شده است
۲-علی گلکار ، به اتهام اغتشاش در نظم عمومی و چاپ و پخش اعلامیه محاکمه و به ۷ ماه زندان و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است
۳-مهدی بابایی(اوختای)
۴-علی حسین تهمتن ، به اتهام اغتشاش در نظم عمومی محاکمه و به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
۵-حسن بهاری خواجه ، وی به اتهام اغتشاش در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به ۸ ماه زندان به صورت ۵ سال تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
۶-مسلم جواد پور ، وی به اتهام اغتشاش در نظم عمومی محاکمه و به ۶ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
۷-یوسف صبری ، وی به اتهام اغتشاش در نظم عمومی زندانی و هنوز محاکمه نشده است.
۸-محمد حسین دیوبندی ،وی به اتهام اغتشاش در نظم عمومی محاکمه و به یکسال زندان و پرداخت سیصد هزار جریمه نقدی محکوم شده است.
۹-سلیمان (احمد) حیدری ، وی به اتهام اغتشاش در نظم عمومی محاکمه و به ۷ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
۱۰-امید اربابی ، وی به اتهام اغتشاش در نظم عمومی محاکمه و به ۵ ماه و ۱ روز زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است
۱۱-صمد پیوندی
۱۲-حسین اصلی
۱۳-تقی اکبری ، وی محاکمه و به شش ماه زندان و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است
۱۴-چنگیز بخت آور
۱۵-دکتر احمد رضایی
بنا به گفته مقامات قضائی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل همچنان تعدادی دیگر در انتظار صدور حکم به سر م برند، از این رو نگرانی ها نسبت به افزایش قابل توجه زندانیان سیاسی بیشتر شده است.
komitedefa@gmail.com