جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۵
اسامي دستگير شدگان در شهرستان مياندوآب
جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۸۵
Email: komitedefa@gmail.com
شماره
۱۹۱ واحد اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
ـ در پي اعتراضات مردم شهر مياندوآب (قوشاچاي)، عده زيادي در اين شهر دستگير و روانه بازداشت گاههاي امنيتي اطلاعاتي شدند.
بر طبق آخرين اخبار تاييد شده ارسالي از مياندوآب، اسامي بازداشت شدگان تا امروز به شرح زير است:
بهبود قليزاده، عباس خيالي نژاد، مير سجاد موسوي، بهگام محمدي، ميلاد توكلي، وحيد قوي بازو، احمد جدي، مسعود فروغي، صمصام محمدي وش، نادر اماني، محسن فرامرزي، شاهرخ فرامرزي، حاتم رستمي وند، علي سلطاني، علي رازي، رضا اميري، توحيد رستمي، طهماسب جودت، آرش پايكار، اكبر عليپور، مقصود فتحي، فرزاد قليزاده