یکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۴
گفتگوی رادیو فردا با حسن زارع زاده اردشیر

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در سراسر کشور در ایام نوروز شد
حسن زارع زاده اردشیر سخنگوی این کمیته در در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: اکثر خانواده ها برای گرفتن مرخصی نوروزی برای بستگان زندانی خود تلاش کرده اند اما تاکنون بی نتیجه مانده است. آقای زارع زاده اردشیر می گوید خانواده ها نهایتا بعد از مدتی متوجه شدند که اجازه مرخصی از مراجع بالاتر صادر می شود و موفق نشدند کاری پیش ببرند. زندانیان سیاسی در پیامی اعلام کردند که در صورتی که به آنها مرخصی نوروزی داده نشود بصورت دسته جمعی در زندان اوین دست به اعتصاب غذا خواهند زد. شورای زندان اوین پیشتر با مرخصی 20 زندانی موافقت کرده بود اما دادیاری زندان و دادستانی تهران و معاونان آنها با این مرخصی های نوروزی زندانیان سیاسی مخالفت کردند.