جمعه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۴
بازداشت حسین شهریاری
حسین شهریاری عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست در منزلش در تهران بازداشت شد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 169-2006
تاریخ 21/10/1384
حسین شهریاری عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست در منزلش در تهران بازداشت شد.
به گفته ی منابع خبری ساعت 7 شب روز دو شنبه 10 بهمن ماه سه نفر لباس شخصی وارد منزل وی شده و پس از تفتیش منزل ، ایشان را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال دادند.
حسین شهریاری، فرهنگی بازنشسته در این مدت تنها یک بار با منزلش تماس برقرار کرد اما نامی از محل نگهداری خود نیاورد . احتمال میرود وی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج نگهداری شود.
بر اساس اخبار رسیده از زندان اوین ، محسن درستکار از روزنامه نگاران بازداشت شده ی نشریه تمدن هرمزگان هم اکنون در بند 350 زندان اوین به سر میبرد. وی که به همراه چند تن از روزنامه نگاران در نشریه ی تمدن هرمزگان به دلیل چاپ مقاله ای به اتهام توهین به ولایت بازداشت شده بود، پس از سپری کردن چند روز در بند 209 زندان اوین به بند سیاس این زندان منتقل شده است.
همچنین بر اساس خبری دیگر، حجت زمانی زندان سیاسی محکوم به اعدام که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرد ، دو روز پیش از بند به مکان نامعلومی منتقل شد. هم اکنون شایعاتی در زندان مبنی بر احتمال اعدام وی به وجود آمده است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com