پنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۴
احضار حسن زارع زاده اردشير به دادگاه انقلاب
حسن زارع زاده اردشير روزنامه نگار و مسئول كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار شد.
در اين احضاريه تاريخ دادگاه 5 اسفندماه 1384 ذكر شده اما دلايل احضار قيد نشده است. وي چندي پيش نيز به دادگاه مطبوعات احضار شده بود.
بهمن ماه سال گذشته زارع زاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 7 سال حبس تعزيري و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده بود كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر باز است. پيش از آن در سال 1379 وي به 7 ماه حبس تعزيري و 5 ماه حبس تعليقي محكوم شده بود كه پس از سپري كردن دوران محكوميت آزاد شد. وي در مدت 8 سال گذشته 12 بار دستگير و به مدت 2 سال زنداني شده است.
زارع زاده سخنگوي سابق جبهه متحد داشنجويي ، سردبيري چند نشريه هفتگي را بر عهده داشته و به دليل فعاليت هاي خود از دانشگاه اخراج شده است. وزارت اطلاعات در طي اطلاعيه اي در مرداد ماه سال 78 وي را از عوامل اصلي در تظاهرات كوي دانشگاه معرفي كرده بود.
روشن نيست كه شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي حداد (حسن زارع دهنوي) بر چه اساسي براي ايشان احضاريه صادر كرده است

كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي