جمعه، دی ۲۳، ۱۳۸۴
شکنجه ابراهیم مومنی از زندانیان سیاسی به بهانه اطلاع رسانی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 151-2005
تاریخ 23/9/1384
بر اساس اخبار رسیده از زندان اوین ، صبح امروز ابراهیم مومنی را به بهانه ی اینکه قرار است برای وی دادگاهی در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب برگزار شود از زندان اوین خارج کرده ، اما وی را به دادگاه الهیه انتقال دادند. در این دادگاه رئیس آن ، وی را به اتهام نشر اکاذیب( نوشتن نامه ای از طرف وی که توسط کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی انتشار یافت و در سایتهای خبری قرار گرفت) به 11 ضربه شلاق محکوم ، و حکم بلافاصله اجرا شد.
هم اکنون ابراهیم مومنی که پیش از این نیز از ناحیه شکم به دلیل ضربه ی چاقوی وارده در بند 66 سپاه احساس ناراحتی میکرد، در اثر ضربات شلاق وضعیت .جسمانی نامساعدی دارد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اینگونه برخوردها با زندانیان سیاسی را شدیدا محکوم کرده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت جسمانی ابراهیم مومنی میباشد.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی