پنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۴
سعید کلانکی به سال حبس محکوم شد
سعید کلانکی "دبیر سابق کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی" از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 154-2005
تاریخ 29/9/1384

سعید کلانکی "دبیر سابق کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی" از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد که به مدت 5 سال به تعلیق درآمده است.
موارد اتهامی وی ،1. شرکت و عضویت در گروه غیر قانونی موسوم به جبهه دموکراتیک ایران 2. شرکت در تجمعات غیر قانونی این گروه و تبلیغ علیه نظام و به نفع گروهای مخالف با شرکت در تظاهرات و تجمعات علیه نظام ؛ عنوان شده است.
بر اساس حکم صادره ایشان با استناد به ماده ی 499 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس تعزیری محکوم که با استناد به ماده ی 25 دادگاه انقلاب قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمده است.
گفتنی است حکم فوق مربوط با بازداشت وی در جریان ناآرامی های خرداد 82 میباشد که با وثیقه ی 100 میلیونی از زندان آزاد شده بود.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی