جمعه، آذر ۱۸، ۱۳۸۴
عدم رسیدگی مسئولین زندان به وضعیت جسمانی ابراهیم مومنی
عدم رسیدگی مسئولین زندان به وضعیت جسمانی ابراهیم مومنی زندانی سیاسی در زندان اوین که هم اکنون 5 سال در وضعیت بلاتکلیفی در زندان به سر میبرد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره - 149
تاریخ 18/9/1384
ابراهیم مومنی زندانی سیاسی در زندان اوین که هم اکنون 5 سال در وضعیت بلاتکلیفی در زندان به سر میبرد با انتشار نامه ای از زندان نسبت به عدم رسیدگی مسئولین زندان به وضعیت جسمانی اش ؛ اعتراض کرد در این نامه آمده است:
به نام یزدان پاک
مدتهای مدیدی است که به علت ضربه ی چاقو که در پی نقشه ی قتلم در بازداشتگاه 66 سپاه به ناحیه ی شکم و پای راستم اصابت کرده در رنج و عذابم بطوریکه در شرایط حاضر جابجایی و خوردن غذا را برایم به حدی مشکل نموده که جز عذاب چاره ای باقی نگذاشته است. مراجعات مکررم به بهداری زندان اوین نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه مورد اهانت و بدرفتاری رئیس بهداری زندان اوین به نام دکتر خانی قرار گرفته ام. متاسفانه مدیریت زندان اوین نیز به شکایتهایم توجهی نکرده و با من که یک زندانی سیاسی و امنیتی هستم به بدترین وجهی رفتار مینمایند. معلوم نیست به رنجی که میکشم چه کسی مسئول است؟
این است که خواستم صدایم را به گوش شما ملت ایران برسانم تا شاید با انتقال آن مسئولی در این مملکت به فریادم برسد و امکان عمل جراحی ام را فراهم نماید.
با درود
ابراهیم مومنی / زندانی سیاسی / بند 350 زندان اوین

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com