یکشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۴
درخواست زندانیان سیاسی زندان اوین
انتشار: کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

تاریخ 13/9/1384


مسائلی که این روزها در گوشه گوشه ی زندانهای ایران میگذرد ، نشانگر آن است که با بر آمدن احمدی نژاد و یکدست شدن حکومت ، رژیم قصد تعرض به حقوق مردم و از جمله زندانیان را داشته و میخواهد طعم مهرورزی آقای احمدی نژاد را با این روشهای سعبوعانه به کام ملت بریزد ،بعد از حمله ی هفته ی قبل عوامل زندان اوین به زندانیان سیاسی و بردن نوشته ها و مدارک و خاطرات و هتک حرمت آنها ، باز هم در ساعت 2 بامداد روز چهارشنبه و در حالی که کلیه ی زندانیان در خواب بودند ، آقای خادمی زاده رئیس اوین به همراه قداره بندان خود ، به خوابگاهها و سلولهای بند 350 0 (بند سیاسی) ، یورش برده و سپس دستور دادند که درب کلیه ی سلولها را به روی زندانیانقفل نمایند بطوریکه هگونه ترددی از جمله رفتن به دستشویی برایشان غیر ممکن باشد. به نظر میرسد به این ترتیب حلقه ی حمله ی باند احمدی نژاد بر زندانیان سیاسی ، کامل شد. به طوریکه با وضع بد تغذیه ، عدم امکان و دسترسی به هواخوری، برخوردهای فیزیکی و روزانه با زندانی ، توهین و افترا و هتک حرمت ، جوی در بند سیاسی زندان اوین ( بند 350) حاکم شده که یادآور حوادث تلخ دهه ی 60 و کشتار فجیع زندانیان سیاسی ( اعدام فله ای) توسط رژیم است. اینک زندانیان تنها یک پرسش دارند و آن اینکه چه کسی مسئول اینهمه فجایع غیر انسانی است و باید داد را به کجا برد؟ کجایند دستگاههای مراقبتی که مدعی هستند . این رژیم را هنوز هم میتوان مؤدی به مبادی انسانی دانست؟ کجایند داعیان حقوق بشر مثلا اسلامی ، چرا نماینده ای به زندان نمی فرستند؟ کجایند خانم شیرین عبادیها که جایزه ی صلح را به نام انسانیت از جامعه ی ملل دریافت کرد و حالا دلشان برای زندانیان سودانی میسوزد و کسی نوک دماغ خود ( خرابخانه ی اوین و رجایی شهر و قزل حصار ) را نمیبیند و به آن بی توجهند چرا در قبال این مظالم سکوت کرده اید ؟ و این فجایع را پیگیری نمی نمایید ؟ تا شاید سدی بر سر مطامع شوم حکومت فراهم شود.

به نام آزادی ، به نام آزادیخواهانی که به بوسیله ی این رژیم در همین زندان اوین جان به عشق سپردند . از هر کسی که صدای خسته اما مقاوم ما را میشنود، انتظار داریم که به نام انسانیت و از هر امکانی برای جلوگیری از این سرکوب قیام نموده و نگذارند فضای سکوت موجب تجری این جانیان شود...زندانیان سیاسی زندان اوین ( بند 350)