دوشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۴
مسئولین پشت پرده ی زندان رجایی شهر که ما شما را تنها از کارشکنی هایتان شناخته ایم
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 143-2005
تاریخ 23/8/1384

مسئولین پشت پرده ی زندان رجایی شهر که ما شما را تنها از کارشکنی هایتان شناخته ایم...

اینجانبان خالد حردانی، بهروز جاوید تهرانی ، اسد شقاقی ، زندانیان سیاسی اندرزگاه ، که مدتها در بدترین شرایط بهداشتی با تبه کاران ،قاتلین ، قوادین، و کلاه برداران زندگی کرده یم و هر نوع توهین و تحقیر از سوی شما و عمال شما را تحمل نمودیم، تا جایی که جسارت به حدی رسید که در روز ملاقات خانواده ها 2 تن از زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، با توجه به اینکه خالد حردانی به عفونت شدید فک مبتلا میباشد ، اسد شقاقی به بیماریهای حاد معده و کلیه دچار است و بهروز جاوید تهرانی در اثر شکنجه های وزارت اطلاعات نیمی از بینایی خود را از دست داده و دچا عارضه ی مغزی گشته است، تصمیم گرفتیم سکوت خود را به پایان داده و برای احقاق حقوق حقه ی خود دست به اعتصاب غذا بزنیم، تنها خواسته ی ما اعتصابیون ، انتقال به بند سیاسی زندان اوین میباشد.
همچنن از مردم آزادیخواه در سراسر جهان و مدافعان حقوق بشر میخواهیم به این مسئله توجه نموده و نیز از شخص اول سازمان ملل اعزام هیئتی جهت رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در مورد زندانیان سیاسی هستیم.
ضمنا ،آقای صادق نقاشکار "سخنگوی کمیته رفراندوم آزاد" را به عنوان سخنگوی خود اعلام میکنیم.
اسد شقاقی، بهروز جاوید تهرانی، خالد حردانی..... زندان رجایی شهر کرج
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی