یکشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۸۴
ادامه اعتصاب غدای زندانیان سیاسی در زندان رجايی شهر
شهرام پورمنصوری، فرهنگ پورمنصوری و حجت زمانی سه تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر درحمایت از 3 زندانی اعتصاب کننده در این زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس گزارشهای رسیده از زندان رجایی شهر این سه زندانی نیز از مدتی پیش به جمع زندانیان اعتصاب کننده در زندان رجایی شهر پیوستند.

گفتنی است پس از گذشت 2 هفته از اعتصاب غذای این زندانیان ، اسد شقاقی در وضعیت جسمانی نامساعدی به سر میبرد و بارها به بهداری زندان منتقل شده است. همچنین پس از جداسازی زندانیان اعتصابی در زندان رجایی شهر و انتقال آنها به بندهای جداگانه در روز شنبه ی گذشته ، هنوز از وضعیت بهروز جاوید تهرانی اطلاعی در دست نیست. گزارشها حاکی از این است که وی به بند 5 این زندان که به بند جوانان موسوم است منتقل شده است.

مسئولین زندان در طی دو هفته ی گذشته نه تنها به خواسته های این زندانیان مبنی بر انتقال به بند سیاسی زندان اوین توجهی نکرده اند بلکه آنان را به بندهای دیگر منتقل کرده اند.

هم اکنون خالد حردانی و حجت زمانی در بند 1، بهروز جاوید تهرانی در بند 5 ،اسد شقاقی، شهرام و فرهنگ پورمنصوری در بند 6 این زندان به سر میبرند.

لازم به ذکر است این چهارمین اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر در اعتراض به شرایط زندان میباشد.

6/9/1384
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی