پنجشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۴
آخرین اخبار از زندانیان سیاسی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 140-2005
تاریخ 5/8/1384

بنا به گزارشهای رسیده بینا داراب زند که به همراه خالد حردانی روزیکشنبه به انفرادی زندان رجایی شهر منتقل شده بود پس از 24 ساعت با معذرت خواهی پرسنل زندان و اقرار به اشتباهشان به بند منتقل شد. مسئولین زندان به وی اعلام کردند که در مورد ایشان اشتباهی صورت گرفته و نام او در لیست نبوده است!
در حال حاضر خالد حردانی، شهرام و فرهنگ پورمنصوری با پرونده سازی دروغین مسئولین زندان مبنی بر اقدام به فرار ، در انفرادی به سر میبرند.این در حالی است که پیش از این پرونده ی این سه تن برای آزادی و یا مرخصی در دستور کار بوده است.
به نظر میرسد جدا سازی بینا داراب زند از این سه تن در جهت موجه جلوه دادن اتهام اقدام به فرار از سوی خالد حردانی ، فرهنگ و شهرام پورمنصوری میباشد.
لازم به ذکر است که این سه تن به دلیل هواپیما ربایی زیر حکم اعدام هستند.
بر اساس این گزارش خالد حردانی از لحظه ی انتقال به سلول انفرادی در اعتصاب غذا به سر میبرد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com