چهارشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۴
بهروز جاوید تهرانی به شکنجه خود در دوران بازجویی اعتراض کرد
بهروز جاوید تهرانی با نوشتن شکایت نامه ای نسبت به ضرب و شتم و شکنجه ی خود در دوران بازجویی اعتراض کرد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 135-2005
تاریخ 13/7/1384
.
وی با اعلام اینکه در جریان بازجویی ها در بند 209 زندان اوین از ناحیه دنده ی راست دچار شکستگی شده و سر وی نیز آسیب دیده است گفت: که با نوشتن نامه ای از بازجویان خود شکایت کرده است.
بهروز جاوید تهرانی که هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر میبرد در اثر ضربه های وارده به سرش در دوران بازجویی هم اکنون دارای سرگیجه های شدید و کمبود بینایی شده است. پزشک زندان رجایی شهرنیز علت سردردهای ایشان و تاری دید او را ناشی از ضربه به سرش عنوان نموده است.
لازم به ذکر است در حال حاضر پرونده ی بهروز جاوید تهرانی در پزشکی قانونی موجود میباشد و ایشان با استناد به این پرونده و عکسی که از قفسه ی سینه اش در بهداری زندان اوین گرفته شد از وزارت اطلاعات و تیم بازجویی خود شکایت کرده است.
گفتنی است بازجویان در جریان این شکنجه ها قصد داشتند وی را وادار به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق نمایند.
بهروز جاوید تهرانی در تاریخ 4 خرداد ماه در منزلش در تهران بازداشت و بیش ز 3 ماه در بند 209 زندان اوین به سر برد. وی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد و هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر میبرد.
همچنین ولی الله فیض مهدوی از جانب علیزاده دادیار کل زندانهای استان تهران تهدید به اجرای حکم اعدام شد.
علیزاده که دیروز به زندان رجایی شهرحضور یافته بود در پاسخ فیض مهدوی که خواستار روشن شدن وضعیت پرونده اش شده بود به وی اعلام کرد: که ما حتما تو را اعدام خواهیم کرد و این حکم به زودی اجرا خواهد شد، وی همچنین گفت: گمان نکن که در حال حاضر چون در چنین شرایطی قرار گرفته ایم( فشار بین المللی) از اعدام شما صرف نظر خواهیم کرد، ما هنوز جسارتش را داریم و این حکم را اجرا میکنیم.
ولی الله فیض مهدوی از زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق میباشد که از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی