شنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۴
گزارش وضعیت اسد شقاقی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 141-2005
تاریخ 7/8/1384

اسد شقاقی فعال سیاسی و عضو جبهه اتحاد ملی که یکشنبه ی گذشته در منزلش در شهریار بازداشت شده بود، امروز پس از سپری کردن حدود یک هفته در قرنطینه و انفرادی زندان رجایی شهعر به بند 6 این زندان منتقل شد.
گفتنی است بند مذکور محل نگهداری زندانیان عادی در زندان رجایی شهر میباشد که پیش از این نیز بهروز جاوید تهرانی به این بند منتقل شده بود.
لازم به یادآوری است که یکشنبه گذشته ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل اسد شقاقی ایشان را بازداشت کردند، به گفته ی خانواده ی وی مامورین با زدن زنگ همسایه ها و بیان اینکه این خانواده دزد هستند، وارد آپارتمان شدند.
ایشان از سوی دادگاه انقلاب کرج به 3 سال زندان به اتهام عضویت در گروه غیر قانونی ( جبهه اتحاد ملی) محکوم شده است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی