شنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۴
اعدام زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 133-2005
تاریخ 26/6/1384کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن ابرازتاسف شدید واعلام همدردی با خانواده های جان باختگان دو فعال سیاسی کرد به نامهای:"اسماعیل محمدی" و "محمد پنجوینی" ، اعمال اینگونه اقدامات ضد انسانی را که بر خلاف تمامی موازین حقوق بشری( که جمهوری اسلامی نیز از امضاء کنندگان این موازین است ) صورت می پذیرد، به شدت محکوم می نماید.
آنچه بیش از همه مایه شگفتی است، تلاش ناکافی و نیز عدم واکنش مورد انتظار از سوی سازمانها و نهادهای حقوق بشری، احزاب و گروههای سیاسی، محافل روشن فکری در داخل و خارج از کشور نسبت به اینگونه اقدامات ضد بشری است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی با انتقاد از نگاه تبعیض آمیز در قبال فعالان سیاسی کرد و سایر اقوام ایرانی از سوی این تشکلها،خواستار ایجاد همبستگی ملی درداخل و خارج از کشور از طرف تمامی گروهها، شخصیت های سیاسی و فرهنگی ونهادهای مختلف از جمله کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از زندانیان، کانون نویسندگان ایران و... به منظور آزادی هرچه سریع تر دستگیر شدگان در کردستان و نجات جان محکومان "ابوبکر میرزا قادری"،"عثمان میرزا قادری"، "قادر احمدی" میباشد. درخواست از تمامی مجامع بین المللی وتهیه طومار برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حداقل تلاشی است که میتواند در این راستا صورت گیرد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی این تلاش را آزمون و محکی میداند که نشان دهنده پای بندی این گروهها و تشکلها به دفاع از حقوق انسانی تمامی زندانیان به شکل برابر و فارغ از هرگونه تبعیضی است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی