پنجشنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۴
نامه مهرداد حیدرپور- زندانی سیاسی- زندان اوین
آسمان غمزده ی ایران در تیرگی محض استبداد روزهایش را سیاهتر از شب تار میبیند و گرگ پیر و دهان آلوده سعی مینماید در پوستین بره ای معصوم جلوه کند. احمدی نژاد این گرگ پیر در جامعه ی ملل متحد چه حرفی برای گفتن خواهد داشت ؟
آیا او میخواهد از پرپر شدن جوانانی سخن بگوید که در سیاهچالهای رژیمی که از آن برآمده به تیغ استبداد گردن زده شدند؟ آیا او میخواهد از ترورهای کور ، گورهای دسته جمعی حاصل از قلع و قمع رژیمش حرفی به جهانیان برساند؟ آیا او میخواهد از آن حکومت آخوندی که جز وحشت و مرگ ، ارمغانی برای ایران و ایرانی نداشته ، داد سخن سر دهد.راستی او چه حرفی برای گفتن و چه کلامی برای سفطن دارد؟ احمدی نژاد که دستش تا مفرق در خون و جنایت است و در تمام جنایات رژیم به اصطلاح اسلامی شریک است، اینک در پوستین بره ای معصوم ، تزویر و ریا را به جهان مینمایاند بلکه اربابش در قلعه ی مخوف خویش بازهم به طرح کشتن مردم غیور ایران سرگرم شود و باده ی نخوت و مستی سر دهد. رژیمی که در طی 26 سال سلطه ،موجب سرخوردگی جوانان؛ به زنجیر کشیدن مردم ایران، آوارگی آزاد اندیشان در جهان و به زندان شدن هزاران آزادیخواه شده است، اینک در بلندای جایگاه ملل چه میخواهد؟ و چه اعتباری برای ابراز وجود آن هم به نام ملت ایران ارائه میدهد؟ مگر از سفره ی خالی و ناموس به یغما رفته ی ایرانی چیزی باقی است و رژیم اسلامی چیزی در آن باقی گذارده که برای بردن آن اینک نماینده به سازمان ملل میفرستد و طلب مشروعیت از جهان مینماید، ای مردم جهان و ای کسانی که به نیابت از مردم دنیا در آن کانون بین المللی گرد می آیید تا از صلح و دوستی و مهر و از زندگی بی مشقت و آزاد اجتماع بشری ، سرودی بسرایید ؛ بدانید که این نماینده ی رژیم اسلامی جلادی است که تحمل شنیدن سخنانش لکه ی ننگی بر دامانتان خواهد گذاشت . ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین با یادآوری جنایات این رژیم و کشتاری که از نسل بشر بدست او صورت گرفته ، از شما انتظار داریم که از ورود چنین چرثومه ی فسادی به آن سازمان جلوگیری نموده و به هر نحو ممکن به مردم خویش ، به ما و تمام جهانیان نشان دهید که در قرن صلح و دوستی جای اینگونه جانیان در آن مناصب نیست، ما بدین وسیله به خونخواهی از تمامی آزاد زنان و مردانی که در طی 26 سال استبداد در برابر رژیم خونخوار جان خویش را فدای آزادی نسل بشر کردند ، از شما میخواهیم که با نکوهش رفتار ضد بشری این رژیم به ندای حق خواهی ملت در زنجیر شده ی ایران جواب مثبت دهید و ما ضمن تشکر از تمام کسانی که با تجمع در مقابل سازمان ملل و افشاگری جنایات رژیم آخوندی کوس رسوایی او را بر بام بلند جهان به صدا درآورده اند؛ همگی را در پایداری و مقاومت این رژیم سفاک دعوت مینماییم.
امید پیروزی ملت قهرمان ایران در روشنایی صبح آزادی پر پرتو باد.

مهرداد حیدرپور- زندانی سیاسی- زندان اوین