دوشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۴
شیوع وبا در زندان اوین
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 125-2005
تاریخ 31/5/1384بنا بر گزارشهای رسیده از زندان اوین ، در طی روزهای گذشته چند تن از زندانیان در اندرزگاههای 7،8و 9 زندان اوین به بیماری وبا دچار گشته اند.این در حالی است که هیچ یک از مسئولین قوه ی قضائیه و زندان اوین تاکنون در این مورد عکس العملی نشان نداده اند.
همچنین بنابر همین گزارش در واپسین ساعات شب گذشته منوچهر محمدی که توسط مسئولین زندان به نقطه ی نامعلومی منتقل شده بود به بند 350 بازگردانده شد. در این انتقال مسئولین وی را تهدید کردند در صورتی که به اعتصاب غذای خود پایان ندهد او را به زندان رجایی شهر تبعید خواهند کرد و به ایشان قول مساعد دادند که با مرخصی او موافقت میکنند.
منوچهر محمدی شب گذشته پس از بازگشت به بند به اعتصاب غذای خود پایان داد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی