یکشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۴
تایید حکم مجتبی سمیع نژاد
تایید حکم زندان مجتبی سمیع نژاد وبلاگ نویس از سوی شعبه ی 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران / کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 123-2005
تاریخ 29/5/1384

حکم زندان مجتبی سمیع نژاد وبلاگ نویس که از سوی دادگاه به 2 سال زندان محکوم شده بود ، امروز از سوی شعبه ی 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.
مجتبی سمیع نژاد ، بلاگر وبلاگ من نه منم که به اتهام توهین به رهبری، سب النبی ، تشویش اذهان عمومی و .. بازداشت شده بود ، هم اکنون 9 ماه است که در زندان به سر میبرد. وی پیش از این از سایر اتهامات وارده تبرئه و به دلیل توهین به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده بود.
گفتنی است در حال حاضر علاوه بر مجتبی سمیع نژاد، محمد رضا نسب عبداللهی نیز به اتهاماتی مشابه در زندان کرمان به سر میبرد.
همچنین حکم زندان امیر ساران، اسد شقاقی و نصرت الله بیات از سوی شعبه ی 13 تشخیص دیوان عالی تایید شد.
این سه تن پیش از این به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی از سوی دادگاه انقلاب به ترتیب به 8، 3و 1 سال زندان محکوم شده بودند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی