یکشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۴
احضار حسن زارع زاده اردشير روزنامه نگار، فعال سياسي و حقوق بشري به دادگاه مطبوعات
كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي
شماره 119-2005
تاریخ 23/5/1384

حسن زارع زاده اردشير روزنامه نگار، فعال سياسي و حقوق بشري از سوي دادگاه مطبوعات تهران احضار شد.

در برگه احضاريه اي كه به منزل قبلي ايشان ارسال شده، از وي به عنوان متهم و دليل احضار، تبليغ عليه نظام ياد شده و خواسته شده است تا در روز سه شنبه 8 شهريور ماه 1384 در شعبه 1083 حضور به هم رساند.

اين در حالي است كه دادستاني تهران و دادگاه مطبوعات سال گذشته زارع زاده را تلفني احضار كرده بود كه وي حاضر به حضور در دادگاه نشد. ضمن انكه زارع زاده داراي چند فقره پرونده باز در دادگاه انقلاب مي باشد.

احتمال مي رود اين احضار به دنبال توقيف هفته نامه جامع و درج مقالات و اخبار سياسي و حقوق بشري در اين نشريه صورت گرفته باشد.

حسن زارع زاده اردشير مسئول كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي، عضو مركزي حزب دمكرات ايران و سخنگوی سابق جبهه متحد دانشجوئی است كه سردبيري چند نشريه سياسي، اجتمائي در ايران را بر عهده داشت.

وي 7 ماه پيش با راي دادگاه انقلاب تهران به 7 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شد.

كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي