یکشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۴
منوچهر محمدی به بهانه ی انتقال به بهداری از بند به نقطه ی نامعلومی منتقل شد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 124-2005
تاریخ 30/5/1384

بنا بر گزارشهای رسیده از زندان اوین، صبح امروز منوچهر محمدی به بهانه ی انتقال به بهداری از بند به نقطه ی نامعلومی منتقل شده است.
صبح امروز حاج مهدی کربلایی مدیر داخلی زندان اوین و حبیب الله عباسی رئیس حفاظت اطلاعات زندان پس از صحبت با منوچهر محمدی وی را دست و پا بسته به داخل یک پاترول انداخته و به نقطه ی نامشخصی بردند، پس از 1 ساعت نیز تعدادی سرباز تمامی وسایل او را از اتاقش جمع آوری کرده و با خود بردند..
این گزارش می افزاید زندانیان سیاسی بند 350 احتمال میدهند که او به یکی از زندانهای شمالی کشور تبعید شده باشد.
پیش از این مسئولین زندان وی را تهدید کرده بودند در صورتی که به اعتصاب غذای خود پایان ندهد وی را دوباره به زندان قائم شهر منتقل خواهند کرد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی