یکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۴
توطئه وزارت اطلاعات علیه بهروز جاوید تهرانی را محکوم کنید
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 11-2005
تاریخ 2/5/1384

زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق، با انتشار بیانیه ای نسبت به اتهامات وارد شده به بهروز جاوید تهرانی و آزار اذیت وی در زندان اعتراض کردند. متن بیانیه به شرح زیر است.

توطئه وزارت اطلاعات علیه بهروز جاوید تهرانی را محکوم کنید

مطلع شدیم وزارت اطلات در سراشیب تلاشی؛ بر آن است که یکی از فعالان حقوق بشری بهروز جاوید تهرانی را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق کند این در حالی است که بهروز جاوید تهرانی معتقد به مبارزه مسالمت آمیز ومخالف با مبارزه مسلحانه ومشی خشونت بوده وتنها در چهار چوب فعالیت حقوق بشری وحمایت از کلیه زندانیان سیاسی عمل کرده است. او با افشاء عملکرد های خشو نت آمیز وغیر قانونی ارتجاع حاکم ونشر خبر از شرایط واوضاع زندانها وزندانیان سیاسی ؛ ضربات اساسی بر دیکتاتوری مذهبی وارد واز آنجائیکه هیچ قانون مدون داخلی بین المللی و اصول حقوق بشری را زیر پا نگذاشته است رژیم جمهوری اسلامی به بهانه ی واهی ارتباط با سازمان مجاهدین خلق؛ وی را تحت شکنجه قرار داده وخواستار مجازات خصمانه با ایشان است .بدین سان ما زندانیان سیاسی مجاهدین خلق ایران در قربانگاه گوهردشت کرج که همچون سایر زندانیان سیاسی اعم از اصلاح طلب و دیگر زندانیان سیاسی مورد حمایت کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی وآقای بهروز جاوید تهرانی بوده ایم ؛ توطئه ودسیسه های وزارت اطلاعات را محکوم کرده وخواستار آزادی بی قید وشرط ایشان میباشیم .

حجت زمانی _جعفر اقدام- ولی الله فیض مهدوی، 1/5/1384زندان گوهر دشت کرج
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com