شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۸۴
نامه منوچهر محمدی متهم ردیف اول کوی دانشگاه تهران
ریاست محترم زندان ا وین جناب آقای خامی زاده
با عرض سلام
اینجانب به مدت ده ماه است که بعد از پایان مهلت آخرین مرخصی ام (ا لبته به جز چهار روز مرخصی عید نوروز ) به زندان اوین برگشته ام ، متاسفانه حدود یک ماه از برگشت من از آخرین مرخصی ام در زندان اوین نگذشته بود که به درد شدید لثه و دندان همراه باخون ریزی مجدد گرفتار آمدم . به ناچار به بهداری زندان اوین مراجعه نمودم و به دنبال اظهار نظر پزشک معا لج زندان اوین مبنی بر تورم مجدد لثه ها و دستور همان پزشک مبنی بر معا لجه در بیرون از زندان به دلیل فقدان ا مکانات پزشکی و نیز پیگیری های مستمر خانواده ام ، با لاخره بعد از ده ماه آن هم در نیمه اول تیر ماه دو بار نامه احضاریه ای از سوی مسئولین دادگاه انقلاب به دستم رسید و از من خواسته شد که برای تهیه وثیقه جهت مرخصی ام اقدام کنم.
من هم با وجود خوش بین نبودن به صحت احضاریه بدلیل تعب و درد از تورم و خون ریزی لثه ودندان خانواده ام را ترقیب به تهیه هرچه سریعتر وثیقه کردم ناچاراً خانواده ام با توجه به مریضی های زیاد ، بعد از سه روز رفت و آمد بین تهران و شهرستان آمل موفق می شوند مدارک لازم را تهیه کرده وبه حجت ا لسلام علیزاده قاضی محترم ناظر بر زندان ارائه نمایند.
بعد از ارائه وثیقه ، متاسفانه آقای علیزاده اظهار نمودند چون اینجانب(منوچهر محمدی) در اعتراضات صنفی چند ماه جلوتر به عنوان سردسته معترضین ، باعث و بانی شکستن قفل درب بند 350 کارگری زندان اوین بودم ، مجدداً باید نا مه درخواست مرخصی خطاب به ریاست زندان نوشته تا شورای مسئولین زندان در صورت گذشت از خلاف زندان اینجانب ، نامه ای مبنی بر تایید برای دادیاری دادگاه انقلاب ارسال نمایند و به تبع آن دادیاری دادگاه انقلاب هم مطابق سلسله مراتب اداری در نامه ای خطاب به معاون دادستانی آقای سا لارکیا مبنی بر تایید یا رد تقاضای مرخصی ، نظر نهایی خود را به صورت مکتوب برای آن دادیاری ارسال نمایند از طرفی آقای علیزاده اظهار نمودند هر چند که معاون دادستانی تا نهایی نشدن دادگاه اینجانب به عنوان تنها متهم در اعتراضات صنفی که به شورش معروف گشت در این مورد هیچ اظهار نظری نخواهد کرد.
جناب آقای خامی زاده ریاست محترم زندان اوین ، اما من این رو یکرد جدید را ناشی از تغییراتی می دانم که در مدیریت زندان و یا حتی شاید در مدیریت کلان کشور بوجود آمده است .
بر همین اساس ، اگر همچنان از مرخصی استعلاجی قانونی من جلوگیری به عمل آید در اعتراض به رفتار نا صواب ، مسئولین زندان از دو روز دیگر یعنی از 18 تیر ماه دست به اعتصاب غذای نا محدود خواهم زد و مسئولیت عواقب آن هم به عهده مسئولین خواهد بود.
ناگفته نماند
من وارد هفتمین سال از حبس خود شده ام که متاسفانه با رفتار نا عا دلانه مسئولین قضایی ، فقط سه ماه و بیست روز از شش سال حبس را در مرخصی به سر برده ام که 80% زمان آن را ، مصروف در معا لجه نمودم
رونوشت :
1-دادستان محترم تهران
2-رسانه های عمومی
تهران زندان اوین منوچهر محمدی متهم ردیف اول کوی دانشگاه تهران (18 تیر) 16/4/1384