سه‌شنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۴
آخرین اخبار از وضعیت بهروز جاوید تهرانی و مریم آرایی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 104-2005
تاریخ 28/4/1384

طبق گفته ی خانواده ی بهروز جاوید تهرانی پس از گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت ایشان، وی همچنان در سلول انفرادی نگهداری میشود. این در حالی است که بر اساس قوانین مدت بازداشت موقت متهم 1 ماه میباشد و در صورت امضای برگ بازداشت موقت توسط متهم ، نگهداری وی بیش از 2 ماه بر خلاف قانون است.
بهروز جاوید تهرانی در تاریخ 4 خرداد ماه توسط مامورین وزارت اطلاعات در منزلش در تهران بازداشت شد و هم اکنون بیش از 80 روز است که در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر میبرد.
وی از جمله افراد بازداشت شده در 18 تیر ماه 78 بود که پس از سپری کردن 4 سال حبس در زندان رجایی شهر از زندان آزاد شد و پس از آن در جریان بازداشت خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل مجدداد دستگیر و 6 ماه در زندان به سر برد.
همچنین مریم آرایی از افراد بازداشت شده در جریان تحصن خانواده ی زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین ، پس از گذشت بیش از 1 ماه هنوز در بازداشت به سر میبرد.
وی در تماسی از زندان با نامساعد دانستن شرایط زندان و محل نگهداری خود اعلام کرد که قرار است در تاریخ 27 شهریور ماه دادگاه برای رسیدگی به اتهام وی برگزار شود. هم اکنون از سوی دادگاه برای ایشان قرار وثیقه ی 5 میلیونی صادر شده است اما وی به دلیل عدم توانایی مالی در تامین این وثیقه ناچار به تحمل شرایط سخت زندان است.
گفتنی است با وجود آزادی تمامی بازداشت شدگان در جریان تحصن در مقابل زندان اوین ، مسئولین از آزادی " مریم آرایی" اجتناب میکنند. تاکنون هیچ یک از رسانه های داخلی و یا کمیته ی پیگیری وضعیت ناصر زرافشان و خانواده ی ایشان برای رسیدگی به وضعیت مریم آرایی اقدامی انجام نداده اند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن اعتراض به بازداشت و نگهداری غیر قانونی " بهروز جاوید تهرانی" و " مریم آرایی " خواهان توجه کلیه سازمانها و مجامع حقوق بشر به وضعیت آنها و تمامی زندانیان سیاسی و آزادی فوری و بی قید و شرط آنان میباشد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی