سه‌شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۴
مرخصی تشویقی برای حمله کنند گان به زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر کرج
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 112-2005
تاریخ 4/5/1384

بر اساس اخبار دریافتی ؛ تمامی زندانیانی که به زندانیان سیاسی در رجائی شهر حمله کرده بودند به مرخصی طولانی رفته اند، این در حالی است که پس از این حملات؛ مسئولان زندان با بهانه های مختلف زندانیان سیاسی را در تنگنا و محدودیت قرار داده؛ آنها را ممنوع تلفن ، ممنوع الملا قات کردند.
سر دسته ی این مهاجمان که شخصی به نام " صفی آبادی " بوده است نیز برای مدت نا معلومی به مرخصی رفته و به نظرمیرسد وی تنها برای انجام چنین ماموریتی به زندان برگشته بود چرا که حمله به زندانیان سیاسی 2 روز پس از بازگشت وی به زندان صورت گرفت و پس از چند روز دوباره به مرخصی رفت . " صفی آبادی "( سر وکیل اندرزگاه ) 2 ،" مصطفی خانی( مسئول بهداری) "، علی امیدی( معاون صفی آبادی) "، اصغر نجفی، " حمید میرزایی ،" عبدا لرضا کنجی "، محمد رضا عباسی " ،مرتضی چرا غی "، رضا سلطانی " محمد یزدانی خواه، " غلامرضا غقوریان "، منصور خانی، " بهزاد صحرا گرد، " اسماعیل نادری شالی ( مسئول فروشگاه ) که همه زیر نظر صفی آبادی داری پستها و مقامهای وکیل بند - معاون و مسئولین حسینیه میباشند . عاملان حمله به زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج میباشند.
همچنین درخواست مرخصی 10 روزه ی امیر ساران که پیش از این از سوی دادگاه تایید شده بود از سوی دادگاه انقلاب کرج به دلایل نامعلومی رد شد. امیر ساران " دبیر کل جبهه اتحاد ملی" از سوی دادگاه انقلاب کرج به تحمل 8 سال زندان محکوم شده بود که هم اکنون بیش از 6 ماه است که در زندان رجایی شهر کرج به سر میبرد.
2. بینا داراب زند عضو حزب دموکرات ایران که در زندان رجایی شهر به سر میبرد ، دیروز اعلام کرد که در همبستگی با اکبر گنجی به مدت یک هفته در زندان دست به اعتاب غذا خواهد زد.
بینا داراب زند از جمله افراد بازداشت شده در جریان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل در 27 مرداد ماه سال گذشته بود که از سوی شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به 3 سال و نیم زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی