چهارشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۴
مجتبی سمیعی نژاد از اتهام وارده تبرئه شد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 97-2005
تاریخ 15/4/1384

مجتبی سمیعی نژاد بلاگ وبلاگ "من نه منم" و "استیجه" که پیش از این به ارتداد محکوم شده بود، امروزاز سوی شعبه 78 دادسرای عمومی تهران از اتهام وارده تبرئه شد.
جلسه ی رسیدگی به این اتهام وی هفته ی گذشته به مدت 4 روز ، با حضور قاضی و نماینده ی دادستان در شعبه ی فوق برگزار شده بود.
گفتنی است سمیعی نژاد به دلیل نوشتن مطالب انتقادی در وبلاگش 8 ماه پیش بازداشت شد و از سوی دادگاه اتهامات بسیاری از جمله ارتداد، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و .. بر وی وارد شده بود که در مورد سایر اتهامات به 2 سال زندان محکوم شده و از اتهام ارتداد نیز تبرئه شد.
وبلاگ مجتبی سمیعی نژاد چندی پیش جزء 7 وبلاگ برتر جهان در زمینه آزادی بیان شناخته شد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی