جمعه، تیر ۱۷، ۱۳۸۴
6 سال از حمله ی شبانه گروهی دژخیم به حریم دانشگاه و دانشجو میگذرد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 99-2005
تاریخ 17/4/1384


در روزهایی که دانشجویان به دنبال یک اعتراض بر حق نسبت به توقیف یک روزنامه(سلام)، تجمع کوچکی را در حیاط کوی بر پا داشتند تا صدای اعتراضشان را گوش شنوایی بشنود، حمله ی گروهی تحت عنوان انصار حزب الله ، برای همیشه صفحه ای از تاریخ را سیاه کرد، چه ،که در آن روز دانشجو مورد حمله قرار گرفت، کتک خورد و کشته شد..
آن شب محوطه ی کوی پس از یک تجمع آرام در سکوت بود و خامشی .دانشجویان در اتاقهایشان، خود را برای امتحانات پایان ترم آماده میکردند که با صدای فریادهای" الله اکبر" و "یا حسین" ، دربهای اتاقهایشان شکسته شد و از طبقات به پایین پرتاب شدند.
6 سال گذشته است و در این مدت دانشجویان بی گناه کوی دانشگاه ساعاتی را که میبایست پشت میزهای کلاس به آموختن میگذراندند، درپشت میله های زندان سر کرده اند تنها به اتهام اینکه به تجاوز عده ای به حریمشان معترض بودند.!.
در روزهایی که دانشجویان در بازداشتگاههای توحید و اوین ، زیر شکنجه های قرون وسطایی رژیم فریادشان به آسمان میرسید اما به گوش مسئولین نه، تمام وقت دادگاه به پیدا کردن دزد یک ریش تراش گذشت! و دانشجویان شکنجه شدندو به اعدام محکوم شدند.به اتهامی چون اقدام علیه امنیت!
با گذشت 6 سال از قیام دانشجویی 18 تیر ماه هنوز 5 تن از دانشجویان بازداشت شده در زندان به سر میبرند.
منوچهر محمدی( محکوم به اعدام سپس 15 سال زندان)
احمد باطبی ( محکوم به اعدام و سپس 15 سال زندان)
اکبر محمدی( محکوم به اعدام و سپس 15 سال زندان)
عباس دلدار ( محکوم به اعدام و سپس 15 سال زندان)
مهرداد لهراسبی( محکوم به اعدام ، سپس 15 سال زندان و سپس 5 سال زندان)
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در راستای اهداف خود در دفاع از زندانیان سیاسی و با توجه به خاستگاه دانشجویی خود، ضمن گرامیداشت سالروز 18 تیر ماه و همچنین شهید راه آزادی عزت ابراهیم نژاد
18 تیر ماه را روز همبستگی عمومی با دانشجویان زندانی اعلام میدارد و خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان زندانی میباشد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندایان سیاسی