پنجشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۴
احضار پدر حسن زارع زاده اردشیر به وزارت اطلاعات
فشار بر خانواده حسن زارع زاده اردشیر را متوقف کنید!

شماره: ۰۶-۱۷۹

واحد اطلاع رسانی - وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران پدر حسن زارع زاده اردشير را به دفتر واحد پيگيري وزارت اطلاعات احضار و وي را مورد بازجويي قرار داد.

حسين زارع زاده اردشير پدر حسن زارع زاده اردشيردر ارتباط با فعاليت هاي فرزند خود، طي چند نوبت به صورت تلفني توسط كارشناسان وزارت اطلاعات، در اسفند ماه سال 1384 و فروردين 1385 به دفتر واحد پيگيري وزارت اطلاعات احضارشد. وي در روز 15 فروردين ماه در واحد پيگيري حاضر شد كه توسط كارشناسان معاونت امنيت وزارت اطلاعات تحت بازجويي قرار گرفت.


اين احضار و بازجويي ها در حالي صورت مي گيرد كه آقاي حسين زارع زاده اردشير به تازگي دچار حمله قلبي شده بود و با گذشت تنها چند روز از مرخصي از بيمارستان، به واحد پيگيري احضار شده است.


در طي چند ماه گذشته و با خروج موقت حسن زارع زاده اردشير از كشور پس از صدور حكم 7 سال زندان در دادگاه انقلاب، بارها توسط دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات اقداماتي عليه وي صورت گرفته و همچنان وزارت اطلاعات قصد دارد فشارها و اقدامات خود بر عليه خانواده حسن زارع زاده اردشير و شخص وي را ادامه دهد.


كميته دانشجوئي دفاع از زندانيان سياسي با غير قانوني خواندن احضار خانواده زارع زاده اردشيرخواستار توقف اقدامات انجام گرفته مي باشد