دوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۳
دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران به 16سال زندان محکوم شد
کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی :حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 16 سال زندان محکوم شده است. اين حکم که به وکیل وی ابلاغ شده، هفته گذشته صادر شد.
عمده اتهامات حشمت الله طبرزدی، اقدام علیه امنیت از طریق راه اندازی تظاهرات و درگیری در سراسر کشور، تبلیغ علیه نظام، راه اندازی جبهه دمکراتیک ایران و توهین به مقام رهبري عنوان شده است.
این حکم در دادگاهی غیر علنی، بدون حضور وکیل مدافع و هیئت منصفه و بصورت غیابی صادر شده است
27/12/2004